Blog  Facebook  Twitter


Go to ALZ Site About Us Contact Us Donate
24/7 helpline
800.272.3900
Chia sẻ | In

Người Châu Á - Thái Bình Dương và bệnh Alzheimer’s

Bệnh Alzheimer’s thu hút ngày càng nhiều mối quan tâm trong cộng đồng Châu Á - Thái Bình Dương. Những rào cản như tín ngưỡng văn hóa và ngôn ngữ có thể trì hoãn hoặc ngăn chặn việc chẩn đoán sớm và điều trị.

Nếu bệnh Alzheimer’s là mối quan tâm của bạn hoặc một thành viên trong gia đình bạn, việc có nguồn thông tin và sự hỗ trợ hiệu quả là rất quan trọng.
Tìm hiểu thêm

Find your
chapter
Find your chapter
Search By State


10 dấu hiệu của bệnh Alzheimer’s

Nhận biết các dấu hiệu cảnh báo của bệnh Alzheimer’s. Việc chẩn đoán sớm sẽ giúp bạn có cơ hội tìm ra phương thức điều trị và lên kế hoạch cho tương lai.

Tìm hiểu về sự tương tác trong não

Tìm hiểu chức năng của não và cách thức bệnh Alzheimer’s tác động đến não.

Người chăm sóc

Nhận những lời khuyên thực tế để chăm sóc cho người lớn tuổi ở nhà và giữ gìn sức khỏe cho chính mình.

Alzheimer's Association National Office 225 N. Michigan Ave., Fl. 17, Chicago, IL 60601
Alzheimer's Association is a not-for-profit 501(c)(3) organization.

© 2024 Alzheimer's Association. All rights reserved.