Blog  Facebook  Twitter


Go to ALZ Site About Us Contact Us Donate
24/7 helpline
800.272.3900
Chia sẻ | In
Text Size Small text Medium text Large text
Diagnosis
Treatments
Clinical Trials
Find your chapter
Find your chapter
Search By State

Clinical Trials

Giới thiệu

Thử nghiệm lâm sàng là các nghiên cứu được tiến hành trên người để xác định tính an toàn và hiệu quả của phương pháp điều trị. Thử nghiệm lâm sàng là cách tốt nhất giúp các nhà nghiên cứu tìm ra phương thức mới để phát hiện, kìm hãm, điều trị và hi vọng một ngày nào đó sẽ ngăn ngừa được bệnh Alzheimer's.

Mặc dù nhiều ý tưởng điều trị và phòng ngừa bệnh Alzheimer's xuất phát từ phòng thí nghiệm, nhưng giai đoạn kiểm tra cuối cùng thông thường phải bao gồm quá trình thử nghiệm lâm sàng. Sẽ không có phương pháp điều trị nào được áp dụng trước khi tiến hành thử nghiệm lâm sàng, trừ trường hợp có bằng chứng rõ ràng rằng phương pháp đó sẽ tốt tương đương hay tốt hơn các liệu pháp điều trị hiện hành.

Trong giai đoạn đầu của thử nghiệm lâm sàng, liệu pháp điều trị sẽ được kiểm nghiệm tính an toàn trong một nhóm nhỏ các tình nguyện viên. Các nghiên cứu tiếp sau đó, liên quan đến hàng ngàn người tham gia, sẽ kiểm tra tính hiệu quả của liệu pháp điều trị. Hàng trăm nhà nghiên cứu hiện đang tìm kiếm các phương pháp tiềm năng để điều trị và phòng ngừa bệnh Alzheimer's trong hàng chục công trình nghiên cứu được tiến hành trên toàn nước Mỹ.

Bạn có thể tham gia

Tham gia vào các nghiên cứu là quyết định quan trọng của mỗi cá nhân. Các nghiên cứu điều trị thường kéo dài ít nhất vài tháng, còn nghiên cứu ngăn ngừa bệnh có thể kéo dài nhiều năm.

Hầu hết các nghiên cứu đều đòi hỏi sự hợp tác của cả người chăm sóc lẫn người bệnh. Và việc tham gia vào nghiên cứu không bảo đảm chắc chắn rằng bạn sẽ nhận được thuốc thử nghiệm, bởi vì hầu hết các nghiên cứu sẽ chỉ định ngẫu nhiên người tham gia được nhận thuốc hay một phương pháp điều trị vô hiệu khác, được gọi là giả dược.

Thậm chí, nhiều người còn cảm thấy tràn trề hi vọng và thoải mái khi tham gia. Những người khác thì có động lực là họ đang đóng góp cho khoa học và nghiên cứu y khoa; vốn sẽ giúp ích cho người bệnh Alzheimer's trong tương lai.

Nếu bạn quan tâm tới việc tham gia các thử nghiệm lâm sàng:

Tiếp theo: Chẩn đoán

Alzheimer's Association National Office 225 N. Michigan Ave., Fl. 17, Chicago, IL 60601
Alzheimer's Association is a not-for-profit 501(c)(3) organization.

© 2022 Alzheimer's Association. All rights reserved.