Blog  Facebook  Twitter


Go to ALZ Site Español 中文 Chinese 日本語 Japanese 한국어 Korean Tiếng Việt Vietnamese About Us Contact Us Donate
Alzheimer's disease information and resources
24/7 helpline
800.272.3900
Share | Print
Text Size Small text Medium text Large text
What Is Dementia?
What Is Alzheimer's?
Inside the Brain
Cause and Risk Factors
Stages
APIs and Alzheimer's
Advocates
Find your chapter
Find your chapter
Search By State

Advocates

Share Your Voice: Become an Alzheimer's advocate in your community

The number of Americans with this devastating and heartbreaking disease is growing – and fast. There are more than 5 million people in the United States living with Alzheimer's today, and more than 16 million people will have the disease in this country by 2050.

Alzheimer’s is the only cause of death among the top 10 in America without a way to prevent, cure or even slow its progression.

Now is the time for our elected leaders to act. Their leadership is needed now more than ever and they need to hear your voice in Washington, D.C. and your state capitol. The Alzheimer's Association is pursuing a federal legislative agenda that will invest $2 billion in Alzheimer's research, provide access to care and support services, and create a national plan to solve the crisis.

Please get involved today! Become an Alzheimer's advocate in your community. Together we can create a world without Alzheimer's.

*Communications to Alzheimer's advoates will be in English.


Next: What is Alzheimer's?

Chia sẻ tiếng nói của bạn: Hãy trở thành người ủng hộ cuộc chiến chống căn bệnh Alzheimer’s trong cộng đồng của bạn

Số lượng người Mỹ mắc căn bệnh tàn phá và đau lòng này đang gia tăng nhanh chóng. Hiện nay có hơn 5 triệu người Mỹ sống chung với bệnh Alzheimer’s, và hơn 16 triệu người trên khắp đất nước sẽ mắc bệnh này vào năm 2050.

Trong 10 nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong ở Mỹ, bệnh Alzheimer’s là nguyên nhân duy nhất không có cách phòng ngừa, điều trị hay thậm chí là không có biện pháp làm chậm tiến trình phát triển bệnh.

Đây chính là thời điểm cho các nhà lãnh đạo đã đắc cử hành động. Sự lãnh đạo của họ đang được mong đợi hơn bao giờ hết và họ cần lắng nghe tiếng nói của bạn ở Washington, D.C. và Trụ sở Quốc hội Liên bang. Hiệp hội Alzheimer’s đang theo đuổi chương trình lập pháp liên bang nhằm thu hút khoản đầu tư trị giá 2 tỉ USD vào việc nghiên cứu bệnh Alzheimer’s, cung cấp cách thức tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc y tế, thiết lập kế hoạch hành động quốc gia để giải quyết căn bệnh này.

Hãy tham gia ngay hôm nay! Hãy trở thành người ủng hộ cuộc chiến chống căn bệnh Alzheimer’s trong cộng đồng của bạn. Cùng nhau, chúng ta có thể xây dựng một thế giới không còn bệnh Alzheimer’s.

*Các buổi nói chuyện với người ủng hộ cuộc chiến chống căn bệnh Alzheimer’s sẽ được tiến hành bằng tiếng Anh.


Tiếp theo: Bệnh Alzheimer’s là gì?

Alzheimer's Association National Office 225 N. Michigan Ave., Fl. 17, Chicago, IL 60601
Alzheimer's Association is a not-for-profit 501(c)(3) organization.

© 2018 Alzheimer's Association. All rights reserved.