Blog  Facebook  Twitter


Go to ALZ Site Español 中文 Chinese 日本語 Japanese 한국어 Korean Tiếng Việt Vietnamese About Us Contact Us Donate
Alzheimer's disease information and resources
24/7 helpline
800.272.3900
Share | Print
Text Size Small text Medium text Large text
What Is Dementia?
What Is Alzheimer's?
Inside the Brain
Cause and Risk Factors
Stages
APIs and Alzheimer's
Advocates
Find your chapter
Find your chapter
Search By State

Asians and Pacific Islanders and Alzheimer's

Alzheimer's disease is a growing concern within the Asian and Pacific Islander community. Asians and Pacific Islanders (APIs) comprise a diverse group of people originating from as many as 50 nations and speaking more than 100 different languages and dialects.

In the United States, there are over 14 million Asians and over 1 million native Hawaiians and Pacific Islanders. Asians account for over 5 percent of the U.S. population. This number represents an increase of 43 percent from the 2000 census, which makes Asian Americans one the fastest growing major racial/ethnic group. The number of APIs is expected to grow to over 40 million by the year 2050.

A number of barriers such as cultural beliefs and language can prevent early diagnosis and treatment of Alzheimer’s disease. Alzheimer’s disease is not normal aging or a mental illness. It is a brain disease that gets worse over time. There is no cure for Alzheimer’s, but there are ways to manage the symptoms and help the elder and the family.

If Alzheimer’s disease is a concern for you or someone in your family, it is very important to have accurate information and good support. The Alzheimer’s Association and this website can help you learn more about Alzheimer’s disease, apply caregiving tips and identify resources.


Source: U.S. Census Bureau

//www.census.gov/newsroom/releases/archives/facts_for_features_special_editions/cb11-ff06.html
//www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-02.pdf
//www.census.gov/population/www/pop-profile/natproj.html


Next: Advocates

Bệnh Alzheimer’s thu hút ngày càng nhiều mối quan tâm trong cộng đồng dân cư Châu Á – Thái Bình Dương (APIs), cộng đồng này bao gồm nhóm cư dân đa chủng tộc có nguồn gốc từ 50 quốc gia, nói hơn 100 ngôn ngữ và phương ngữ khác nhau.

Tại Mỹ có hơn 14 triệu người châu Á, trên 1 triệu người Hawaii bản địa và cư dân Quần đảo Thái Bình Dương. Người châu Á chiếm hơn 5% dân số nước Mỹ. Con số này biểu hiện cho sự gia tăng 43% trong cuộc điều tra dân số vào năm 2000, điều này khiến cho người Mỹ gốc Á trở thành một trong những chủng tộc/dân tộc phát triển nhanh nhất. Số lượng người dân APIs được kì vọng sẽ vượt trên 40 triệu người vào năm 2050.

Những rào cản như tín ngưỡng văn hóa và ngôn ngữ có thể trì hoãn hoặc ngăn chặn việc chẩn đoán sớm và điều trị Alzheimer’s. Bệnh Alzheimer’s không phải là bệnh lão khoa thông thường hoặc bệnh thần kinh. Đây là một dạng bệnh lý về não, sẽ trở nên trầm trọng hơn theo thời gian. Hiện tại không có phương thức chữa bệnh Alzheimer’s nhưng có nhiều cách để kìm hãm triệu chứng và giúp đỡ người lớn tuổi cùng gia đình của họ.

Nếu bệnh Alzheimer’s là mối quan tâm của bạn hoặc người thân trong gia đình bạn, việc có nguồn thông tin chính xác và sự hỗ trợ hiệu quả là rất quan trọng. Hiệp hội Alzheimer’s và trang web này có thể giúp bạn tìm hiểu thêm về bệnh Alzheimer’s, cung cấp lời khuyên cho việc chăm sóc người bệnh và tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ.


Nguồn: U.S. Census Bureau

//www.census.gov/newsroom/releases/archives/facts_for_features_special_editions/cb11-ff06.html
//www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-02.pdf
//www.census.gov/population/www/pop-profile/natproj.html


Tiếp theo: Người bênh vực

Alzheimer's Association National Office 225 N. Michigan Ave., Fl. 17, Chicago, IL 60601
Alzheimer's Association is a not-for-profit 501(c)(3) organization.

© 2019 Alzheimer's Association. All rights reserved.