Blog  Facebook  Twitter


Go to ALZ Site Español 中文 Chinese 日本語 Japanese 한국어 Korean Tiếng Việt Vietnamese About Us Contact Us Donate
Alzheimer's disease information and resources
24/7 helpline
800.272.3900
Share | Print
Text Size Small text Medium text Large text
Message Boards
Publications and Links
E-News
Local Chapters
Find your chapter
Find your chapter
Search By State

Publications and Links

This page has links to publications and websites that may be useful to you.

Publications

Links

 • Alzheimer's Australia
  This website provides dementia information in the Vietnamese language.
 • Medicare.gov
  The official U.S. government site for information about Medicare.
 • National Institute of Health - Asian American Health
  Sponsored by the National Library of Medicine, this website increases public awareness of Asian American health concerns. Links are provided to an assortment of documents, websites, databases and other resources.

Next: E-News

Trang này chứa nhiều đường dẫn tới các ấn bản và một số trang web hữu ích với bạn.

Ấn bản

 • Giới thiệu cơ bản về bệnh Alzheimer's
  Chẩn đoán, các giai đoạn của bệnh, điều được mong đợi, các liệu pháp điều trị hiện có và Hiệp hội Alzheimer’s ở địa phương có thể giúp gì cho bạn và gia đình bạn.
 • Bệnh Alzheimer’s
  Chủ đề này được trình bày trong phần thông tin cơ bản về bệnh Alzheimer’s.
 • Các giai đoạn của bệnh Alzheimer’s
  Chủ đề này được trình bày trong phần các giai đoạn của bệnh Alzheimer’s.
 • An toàn
  Chủ đề này được trình bày trong phần các vấn đề an toàn và một số lời khuyên hữu ích.

Liên kết

 • Alzheimer's Australia
  Website này cung cấp thông tin về hội chứng suy giảm trí nhớ bằng tiếng Việt.
 • Medicare.gov
  Website chính thức của chính phủ Hoa Kỳ cung cấp thông tin về chương trình bảo hiểm Medicare.
 • National Institute of Health - Asian American Health
  Được tài trợ bởi Thư viện Y khoa Quốc Gia, website này giúp tăng cường nhận thức của công chúng về các vấn đề sức khỏe trong cộng đồng người Mỹ gốc Á. Các đường dẫn sẽ cung cấp các danh mục tài liệu, website, cơ sở dữ liệu và các nguồn lực hỗ trợ khác.

Tiếp theo: Bản tin điện tử

Alzheimer's Association National Office 225 N. Michigan Ave., Fl. 17, Chicago, IL 60601
Alzheimer's Association is a not-for-profit 501(c)(3) organization.

© 2018 Alzheimer's Association. All rights reserved.