Blog  Facebook  Twitter


Go to ALZ Site Español 中文 Chinese 日本語 Japanese 한국어 Korean Tiếng Việt Vietnamese About Us Contact Us Donate
Alzheimer's disease information and resources
24/7 helpline
800.272.3900
Share | Print
Text Size Small text Medium text Large text
Diagnosis
Treatments
Clinical Trials
Find your chapter
Find your chapter
Search By State

Treatments

Introduction
Cognitive symptoms: Drug treatments
Behavioral symptoms: Causes and treatments

Introduction

Currently, there is no cure for Alzheimer's. But drug and non-drug treatments may help with both cognitive and behavioral symptoms.

Cognitive symptoms: Drug treatments

Cognitive symptoms affect memory, awareness, language, judgment and other thought processes. The U.S. Food and Drug Administration (FDA) has approved two types of drugs to treat cognitive symptoms of Alzheimer's disease.

 1. Cholinesterase (KOH-luh-NES-ter-ays) inhibitors prevent the breakdown of acetylcholine (a-SEA-til-KOHlean), a chemical messenger important for memory and learning. By keeping levels of acetylcholine high, these drugs support communication among nerve cells.

  Three cholinesterase inhibitors are commonly prescribed:
  • Donepezil (Aricept), approved to treat all stages of Alzheimer's disease.
  • Rivastigmine (Exelon), approved to treat mild to moderate Alzheimer's.
  • Galantamine (Razadyne), approved to treat mild to moderate Alzheimer's.
 2. Memantine (Namenda) works by regulating the activity of glutamate, a different messenger chemical involved in learning and memory. It is approved to treat moderate to severe Alzheimer's disease.

Behavioral symptoms: Causes and treatments

Many people find changes in the person's behavior the most challenging and distressing effect of the disease. These include anxiety, agitation, aggression and sleep disturbances. The chief underlying cause of behavioral and psychiatric symptoms is the progressive damage to brain cells. Other possible causes of behavioral symptoms include:

 • Drug side effects
  Side effects from prescription medications may be at work. Drug interactions may occur when taking multiple medications for several conditions.
 • Medical conditions
  Symptoms of infection or illness, which may be treatable, can affect behavior. Pneumonia or urinary tract infections can bring discomfort. Untreated ear or sinus infections can cause dizziness and pain.
 • Environmental influences
  Situations affecting behavior include moving to a new private residence or residential care facility; misperceived threats; or fear and fatigue from trying to make sense of a confusing world.

Drug treatments for behavior
There are two types of treatments for behavioral symptoms: non-drug treatments and prescription medications. Non-drug treatments should be tried first.


Non-drug treatments for behavior
Steps to developing non-drug treatments include:

 1. Identifying the symptom
 2. Understanding its cause
 3. Changing the caregiving environment to remove challenges or obstacles

Identifying what has triggered behavior can often help in selecting the best approach. Often the trigger is a change in the person's environment, such as:

 • New caregivers
 • Admission to a hospital
 • Presence of houseguests
 • Being asked to bathe or change clothes

Prescription medications can be effective in managing some behavioral symptoms, but they must be used carefully and are most effective when combined with non-drug strategies. Medications should target specific symptoms so that response to treatment can be monitored.

Prescribing any drug for a person with Alzheimer's is medically challenging. Use of drugs for behavioral and psychiatric symptoms should be closely supervised by a doctor and the family of the person with Alzheimer's.


Next: Clinical Trials

Giới thiệu
Triệu chứng liên quan đến nhận thức: Điều trị dùng thuốc
Triệu chứng liên quan đến hành vi: Nguyên nhân và phương pháp điều trị

Giới thiệu

Hiện nay vẫn chưa có cách điều trị bệnh Alzheimer's. Nhưng những liệu pháp điều trị dùng thuốc hay không dùng thuốc đều hữu ích với cả hai loại triệu chứng liên quan đến nhận thức và hành vi.

Triệu chứng liên quan đến nhận thức: Điều trị dùng thuốc

Triệu chứng liên quan đến nhận thức ảnh hưởng đến trí nhớ, khả năng nhận biết, ngôn ngữ, óc phán đoán và các quá trình tư duy khác. Hiệp hội Quản lý Thuốc và Thực phẩm (FDA) Hoa Kỳ đã phê chuẩn lưu hành hai loại thuốc dùng để điều trị các triệu chứng liên quan đến nhận thức của bệnh Alzheimer's.

 1. Chất ức chế Cholinesterase (KOH-luh-NES-ter-ays) giúp ngăn ngừa sự giảm hàm lượng acetylcholine (a-SEA-til-KOHlean), một chất dẫn truyền thần kinh quan trọng cho quá trình ghi nhớ và học hỏi. Bằng cách giữ cho hàm lượng acetylcholine ở mức cao, những loại thuốc này sẽ hỗ trợ cho quá trình truyền tín hiệu giữa các tế bào thần kinh.

  Ba loại chất ức chế cholinesterase thường được kê trong đơn thuốc là:
  • Donepezil (Aricept), được cấp phép dùng để điều trị trong tất cả các giai đoạn của bệnh Alzheimer's.
  • Rivastigmine (Exelon), được cấp phép dùng để điều trị bệnh Alzheimer's trong giai đoạn nhẹ và vừa.
  • Galantamine (Razadyne), được cấp phép dùng để điều trị bệnh Alzheimer's trong giai đoạn nhẹ và vừa.
 2. Memantine (Namenda) giúp điều hòa hoạt động của glutamate, một loại chất chuyển dẫn truyền thần kinh khác liên quan đến quá trình ghi nhớ và học hỏi. Loại thuốc này được cấp phép dùng để điều trị bệnh Alzheimer's trong giai đoạn vừa và nặng.

Triệu chứng liên quan đến hành vi: Nguyên nhân và phương pháp điều trị

Nhiều người cho rằng sự thay đổi trong hành vi của người bệnh là điều khó khăn và đáng lo lắng nhất. Sự thay đổi này bao gồm bối rối, lo âu, gây hấn và xáo trộn giấc ngủ. Nguyên nhân cơ bản nhất gây nên các triệu chứng về mặt tâm thần và hành vi này là do các tế bào não bị tổn thương không ngừng. Các nguyên nhân khác gây ra các triệu chứng liên quan đến hành vi bao gồm:

 • Tác dụng phụ của thuốc
  Tác dụng phụ của thuốc từ việc uống thuốc theo đơn có thể xảy ra. Trong một vài trường hợp, tương tác thuốc có thể phát sinh do sử dụng nhiều loại thuốc.
 • Tình trạng sức khỏe
  Triệu chứng của sự nhiễm trùng hay bệnh tật, những loại bệnh có thể chữa khỏi, có thể ảnh hưởng đến hành vi của người bệnh. Viêm phổi hay nhiễm trùng đường tiết niệu có thể làm cho người bệnh khó chịu. Việc điều trị không dứt điểm viêm tai hay xoang có thể gây choáng váng và đau nhức.
 • Tác động của môi trường
  Các tình huống ảnh hưởng đến hành vi của người bệnh bao gồm di chuyển đến nơi cư ngụ hay cơ sở chăm sóc mới; nhận thức không đúng về các mối đe dọa; hoặc sợ hãi và mệt mỏi khi cố gắng nhận biết thế giới hỗn độn xung quanh.

Điều trị dùng thuốc đối với các triệu chứng liên quan đến hành vi
Có hai loại điều trị cho các triệu chứng liên quan đến hành vi: không sử dụng thuốc và sử dụng thuốc. Điều trị không dùng thuốc nên áp dụng trước.


Điều trị Không Dùng Thuốc (đối với các triệu chứng liên quan đến hành vi)
Các bước để điều trị không dùng thuốc bao gồm:

 1. Xác định triệu chứng
 2. Tìm hiểu nguyên nhân
 3. Thay đổi môi trường chăm sóc để loại bỏ các khó khăn hoặc trở ngại

Việc xác định nguyên nhân dẫn đến hành vi của người bệnh có thể giúp xác định hướng điều trị phù hợp nhất. Thông thường, nguyên nhân có thể là do sự thay đổi môi trường của người bệnh, như:

 • Người chăm sóc mới
 • Nhập viện
 • Có người lạ trong nhà
 • Được yêu cầu tắm hay thay quần áo

Việc uống thuốc theo đơn có thể có hiệu quả trong việc giúp kiểm soát các triệu chứng liên quan đến hành vi, nhưng phải được sử dụng cẩn trọng và sẽ đạt hiệu quả cao nhất khi kết hợp với các liệu pháp không sử dụng thuốc khác. Các loại thuốc cần chú trọng đến những triệu chứng cụ thể của bệnh để có thể theo dõi được kết quả điều trị.

Việc kê đơn thuốc cho bệnh nhân Alzheimer's phải được tiến hành vô cùng cẩn trọng. Việc sử dụng thuốc để điều trị các triệu chứng liên quan đến hành vi và tâm thần phải được giám sát chặt chẽ bởi bác sĩ và gia đình người bệnh.


Tiếp theo: Thử nghiệm lâm sàng

Alzheimer's Association National Office 225 N. Michigan Ave., Fl. 17, Chicago, IL 60601
Alzheimer's Association is a not-for-profit 501(c)(3) organization.

© 2019 Alzheimer's Association. All rights reserved.