Blog  Facebook  Twitter


Go to ALZ Site About Us Contact Us Donate
24/7 helpline
800.272.3900
Chia sẻ | In
Text Size Small text Medium text Large text
Message Boards
Publications and Links
E-News
Local Chapters
Find your chapter
Find your chapter
Search By State

Clinical Trials

Xin chào!


Bảng thông báo Hiệp hội Alzheimer’s và phòng trò chuyện (chat room) là diễn đàn giao tiếp trực tuyến của bạn. Hãy chia sẻ các suy nghĩ, kinh nghiệm, thắc mắc với những người cùng cảnh và kết bạn mới. Hãy gia nhập cộng đồng của chúng tôi. Đăng ký bảng tin và phòng chat bằng tiếng Anh.

ĐĂNG NHẬP

Người dùng đã đăng ký, đăng nhập để truy cập toàn bộ cộng đồng trực tuyến của chúng tôi.

DUYỆT TÌM

Các trình duyệt được giới hạn ở truy cập chỉ đọc đối với các.

ĐĂNG KÝ

Người dùng mới phải đăng ký để truy cập toàn bộ cộng đồng trực tuyến của chúng tôi.


Tiếp theo: Ấn bản và liên kết

Alzheimer's Association National Office 225 N. Michigan Ave., Fl. 17, Chicago, IL 60601
Alzheimer's Association is a not-for-profit 501(c)(3) organization.

© 2024 Alzheimer's Association. All rights reserved.