Tham Quan Bộ Não

Kiến Thức Cơ Bản Về Não
1 2 3 4 5 6 7

Bệnh Alzheimer Và Não
8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dữ liệu
Công trạng

12. Tìm hiểu thêm về các đám xơ rối

Tangle detail (under electron micrograph)

Các đám xơ rối phá hủy hệ thống dẫn truyền tế bào tối quan trọng hình thành từ các protein. Hình ảnh từ kính hiển vi điện tử này cho thấy một tế bào có vài vùng còn bình thường và các vùng khác có các đám xơ rối đang được tạo thành.

Trong các vùng bình thường:

  • Hệ thống dẫn truyền được tổ chức thành những sợi song song một cách ngay ngắn có phần giống như đường ray tàu hỏa. Các phân tử dưõng chất, các bộ phận tế bào và các nguyên liệu chủ chốt khác dẫn truyền dọc theo “các đường dẫn.”

  • Một protein gọi là tau TAU (cùng vần với WOW) giúp các đường dẫn được thẳng.

Trong các vùng hình thành các đám xơ rối: