Blog  Facebook  Twitter


Go to ALZ Site About Us Contact Us Donate
24/7 helpline
800.272.3900
Chia sẻ | In
Text Size Small text Medium text Large text
What is Alzheimer's?
Inside the Brain
Cause and Risk Factors
Stages
APIs and Alzheimer's
Advocates
Find your chapter
Find your chapter
Search By State

Inside the Brain

Một vòng tham quan não bộ giải thích cơ chế hoạt động của não và sự tác động của bệnh Alzheimer lên não như thế nào. Tham gia chuyến tham quan: Có 16 hình chiếu tương tác. Khi quý vị xem từng hình chiếu, lăn chuột qua bất kỳ chữ có màu nào để tô nổi bật các đặc tính đặc biệt của từng hình ảnh. Sau đó, nhấp vào mũi tên để chuyển sang hình kế tiếp.
Tiếp theo: Nguyên nhân và yếu tố nguy cơ

Alzheimer's Association National Office 225 N. Michigan Ave., Fl. 17, Chicago, IL 60601
Alzheimer's Association is a not-for-profit 501(c)(3) organization.

© 2024 Alzheimer's Association. All rights reserved.